Vi bygger en ny hemsida med känsla...

Men den är inte klar än, därför har du länkats
till vår gamla sida där flera av våra produkter fortfarande ligger kvar.
Ha tålamod, det är lite stökigt nu men blir väldigt bra sen!

Herdins Textile Colour fix

Skriv ut
Herdins Textile Colour Fix
Produktfakta
Gör så här
Tänk på att
Se etikett
Närmaste butik
Färgkarta

Produktfakta

Fixeringsmedel till Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader.

Egenskaper
Herdins Textile Colour fix 30-60? fixerar textilfärgen redan vid 30 grader. Infärgningen blir tvättäkta. Fungerar endast tillsammans med Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader.

Artikelnummer
101048

Innehåll
Trinatriumfosfat, natriummetasilikat.

Förpackning
Påse, 100g.

Åtgång/Dosering
I påse räcker till en färgning med Herdins Textile Colour natural fibre i en 5 kg hushållstvättmaskin.
Fixeringsmedel doseras efter mängden vatten. Om du färgar i en större tvättmaskin, öka dosen fixeringsmedel. Beräkna åtgången till 10g per liter vatten.

Hantering & Lagring
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

 

Gör så här

Följ alltid bruksanvisningen till Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader när du färgar.

Tänk på att

Herdins Textile Colour natural fibre Herdins Colour natural fibre
Herdins Textile Colour multi fibre Herdins Colour multi fibre
Herdins Wash it back! black Herdins Wash it back! Black
Herdins Textile Colour salt Herdins Textile Colour salt
hus.jpg BROSCHYRER
Här finner du ett urval av våra broschyrer.


Dela Twittra Maila Skriv ut
Share to Facebook Share to Twitter mail print